Spółka z VAT UE

Nabycie gotowej spółki staje się coraz popularniejszym sposobem rozpoczynania działalności. Wraz z wzrostem zainteresowania, rozszerza się też oferta firm sprzedających takie spółki. Dlatego też przedsiębiorca, dla swojej wygody może nabyć gotową spółkę z przesuniętym rokiem obrotowym, gotowym rachunkiem bankowym czy nadanym VAT UE.

Otwartość polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne oraz kraje członkowskie powoduje, że zakup takiej spółki będzie bardzo korzystny. Posiadanie VAT UE jest konieczne w przypadku dokonywania wymiany towarów i usług, pomiędzy krajami Unii Europejskiej czyli inaczej dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) lub wewnątrzwspólnotowej dostawa towarów (WDT).

Zgłoszenia do VAT UE muszą dokonać:

  • podatnicy VAT, prowadzący WDT lub WNT,
  • przedsiębiorcy nie będący podatnikami VAT, lecz wartość WNT przekracza 50 000 złotych,
  • osoby, które: nabywają usługi, dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania
  • osoby, które świadczą usługi (dla podatników VAT UE lub osób prawnych niebędących podatnikami, ale zidentyfikowanych na potrzeby VAT UE; dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania; są to usługi inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0 proc. (dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca).

Zakup gotowej spółki z VAT UE nie tylko ułatwi i usprawni założenie firmy, lecz także odciąży przedsiębiorcę z tego obowiązku. Jeżeli wiesz, że musisz zgłosić się jako podatnik VAT UE – zdecyduj się od razu na zakup takiej spółki.

Więcej o rozpoczynaniu działalności gospodarczej, warto przeczytać TUTAJ