Spółki kapitałowe – bezpieczeństwo i szansa na sukces.

Jednymi z spółek występującymi w Polsce są spółki handlowe kapitałowe. Zalicza się do nich: spółkę akcyjną i  z ograniczoną odpowiedzialnością. Są to atrakcyjne formy, z względu na duże bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości zgromadzenia dużego kapitału.  

Założenie spółki akcyjnej wymaga zgromadzenie dużego kapitału, wynoszącego minimalnie 100000 złotych. Kapitał ten uzyskuje się z wyemitowanych przez przedsiębiorstwo akcji. Ta forma umożliwia rozpoczęcie dużych i kapitałochłonnych przedsięwzięć. Dodatkowo akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości zakupionych akcji, co stanowi bezpieczeństwo brania udziału w działalności firmy.

Wadą spółki akcyjnej jest to, że aby zebrać taki kapitał należy mieć świetny pomysł i plan na osiągnięcie zysków, aby zachęcić ludzi do zakupu akcji. Szanse te są zazwyczaj małe. Dlatego, aby móc prowadzić bezpieczniej biznes i mieć możliwość zebrania większych funduszy na realizację przedsięwzięcia, warto zdecydować się na rozpoczęcie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalny kapitał jaki trzeba posiadać na założenie tej spółki wynosi 5000 złotych. Spółka umożliwia również ograniczenie odpowiedzialności majątkowej udziałowców. Jest to więc ciekawa propozycja. Warto się nad nią zastanowić.