Statut, a umowa spółki – czy to jeden i ten sam dokument?

Statut spółki to akt jaki zawiązuje przedsiębiorstwo i reguluje jego podstawowe kwestie funkcjonowania. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, a w odróżnieniu od potocznego rozumienia statut ustanawiany jest wyłącznie dla spółki akcyjnej. Dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością natomiast zawiera się umowę. Zarówno jeden, jak i drugi dokument wymaga jednak formy aktu notarialnego. Wspólnicy zobowiązani są także przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego wnieść udziały na poczet kapitału zakładowego. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje dopiero w momencie objęcia wszystkich akcji. Od rejestracji spółki akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze nabywają one osobowość prawną.

Statut spółki, czyli najważniejszy dokument określać powinien między innymi przedmiot działalności, czas trwania, nazwiska oraz imiona założycieli, prawa oraz obowiązki, a także kwestie związane z kapitałem zakładowym. Wspólnicy muszą pamiętać, aby wprowadzać do aktu także rozmaite postanowienia, jeżeli takie zostały zawarte i zgodne są z Kodeksem Spółek Handlowych.