Rodzaje kapitałów w spółkach

Kapitały w przedsiębiorstwach można różnie podzielić. Biorąc pod uwagę skąd pochodzą można wyróżnić kapitał własny (np. z emisji akcji) oraz kapitał obcy (np. z kredytów). Wśród kapitałów własnych można wyodrębnić: …