Podmiot gospodarczy

Podmiotem gospodarczym nazywamy każdego uczestnika biorącego udział w procesach gospodarczych, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne. Jego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Pojęcie „ podmiot gospodarczy” wywodzi się z …