Prokura

W terminologii związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej występuje pojęcie – PROKURA. W dzisiejszym poście więcej słów na ten temat. Zapraszam! Prokurę definiuje się jako specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla …