Spółka a księgowość

Każda forma prawna spółki regulowana jest różnymi przepisami prawnymi, które wpływają w istotny sposób na jej funkcjonowanie. Dlatego też wybór właściwej formy działalności ma ogromne znaczenie. Już na samym początku …