Spółka komandytowo-akcyjna

Pisząc na temat spółki komandytowo-akcyjnej, można pisać wiele o sposobie rejestracji, potrzebnych w tym celu dokumentach czy o prawach i obowiązkach wspólników. W tym wpisie powiemy o spółce komandytowo-akcyjnej w …

Kompetencje walnego zgromadzenia

Walne zgromadzenie to najwyższy organ spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółdzielni. Podobnie jak zgromadzenie wspólników w spółce z o.o., spełnia on podstawowe prawo akcjonariuszy bądź spółdzielców, do kierowania działalnością jednostki. …