Odpowiedzialność w spółce partnerskiej

Spółka partnerska to podmiot gospodarczy, który otwierany jest w celu wykonywania wolnego zawodu. W ramach takiej spółki działać mogą zatem adwokaci, lekarze, radcy prawni, architekci, inżynierowie budowlani, maklerzy giełdowi, księgowi, …

Spółka partnerska

Osoby wykonujące wolny zawód, mają możliwość założenia spółki partnerskiej. Pośród wolnych zawodów wyróżnić można: – architekta, – notariusza, – adwokata, – lekarza, – pielęgniarkę, – tłumacza przysięgłego, – radcę prawnego. …