Co to są spółki jednoosobowe?

Funkcjonowanie spółek jednoosobowych bardzo często jest podważane, ponieważ wypacza to idei spółki, która powinna opierać na współdziałaniu. Odpowiedź odnajdziemy w Kodeksie Spółek Handlowych, który jasno określi, iż spółka jednoosobowa jest …

Spółki występujące w Polsce

W Polsce istnieje kilka rodzajów spółek. Ich podział opiera się na przepisach prawnych zawartych w 2 kodeksach: Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych.   Kodeks Cywilny reguluje działalność spółek cywilnych. Procesu …

Udziały, aporty i itp.

Z prowadzeniem spółek wiąże się wiele pojęć. W tym poście trochę informacji o udziałach, aportach i podobnych rzeczach. Utworzenie spółki z o.o. wiąże się z zgromadzeniem odpowiedniego kapitału zakładowego. W …

Rejestracja spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe stanowią niezwykle atrakcyjną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwiają one prowadzącym je osobom na ograniczenie swojej odpowiedzialności majątkowej co sprawie że, prowadzenie biznesu jest mniej ryzykowne. Spółki te umożliwiają …