Sporządzanie umowy spółki z o.o.

Obowiązek sporządzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do jej wspólników. Jeśli chcą oni powołać do życia nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w pierwszej kolejności powinni zająć się opracowaniem jej …

Umowa spółki z o.o.

Dokonanie rejestracji spółki z o.o. bez niej jest nie możliwe. Nawet jej istnienie nie byłoby możliwe. Dlatego też stanowi element, który ma bardzo ważne znaczenie i należy się o niego zatroszczyć …