3 mity dotyczące spółki z o.o.

Dowiedz się, jak łatwo zarejestrować spółkę z o.o. Niektórzy przedsiębiorcy boją się rejestracji spółki z o.o. lub zakładają ją bez dostatniej wiedzy, co powoduje późniejsze problemy z jej prowadzeniem. Spowodowane jest …

Wybór kodów PKD

Kod PKD to określenie rodzaju działalności gospodarczej pod jaką działalność prowadzi przedsiębiorca. W celu ustalenia właściwych kodów PKD przedsiębiorca może skorzystać z wyszukiwarki PKD. Zadaniem wyszukiwarki kodów PKD jest określenie …

Podmiot gospodarczy

Podmiotem gospodarczym nazywamy każdego uczestnika biorącego udział w procesach gospodarczych, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne. Jego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Pojęcie „ podmiot gospodarczy” wywodzi się z …

Kapitał własny w spółce z o.o.

Kapitał własny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to składnik majątku będący w posiadaniu spółki. Składa się on zarówno z wkładów pieniężnych jak i w bezgotówkowych, czyli aportu. Skład kapitałów własnych: …

Obowiązki wspólników w spółce z o.o.

Najpopularniejszą formą prawną przedsiębiorstw w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej atrakcyjność wynika z pewnością z ograniczoną odpowiedzialności wspólników. Właściwe funkcjonowanie spółki powinno być oparte na rzetelnym wypełnianiu obowiązków …

Spółka partnerska

Osoby wykonujące wolny zawód, mają możliwość założenia spółki partnerskiej. Pośród wolnych zawodów wyróżnić można: – architekta, – notariusza, – adwokata, – lekarza, – pielęgniarkę, – tłumacza przysięgłego, – radcę prawnego. …

Przyczyny likwidacji spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na skreśleniu jej z Rejestru przedsiębiorców. Dokonuje się jej w celu spieniężenia majątku firmy oraz zakończenia jej bieżących spraw. Proces przeprowadzenia likwidacji tej spółki …

Kilka słów o akcie notarialnym.

O formie aktu notarialnego mówimy wtedy, gdy notariusz współuczestniczy w redagowaniu treści oświadczeń woli, spisuje treść tych oświadczeń, odczytuje je stronom, na końcu zaś podpisuje. Oryginał musi pozostać w kancelarii …