Spółka Non Profit

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non profit zakładana jest do realizacji celu społecznego. Spółka nie ma na głównego celu, jakim  jest osiągnięcia zysku, a całość dochodów przeznacza na cele statutowe. Umowa …

Co po zarejestrowaniu spółki z o.o.?

Po przejściu wszystkich etapów rejestracji spółki z o.o. w KRS należy dopełnić wszystkie inne czynności, w celu uzyskania pełnej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej. Do tych czynności zalicza się między …

Prokura

W terminologii związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej występuje pojęcie – PROKURA. W dzisiejszym poście więcej słów na ten temat. Zapraszam! Prokurę definiuje się jako specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla …

Gdzie zarejestrować spółkę?

Rejestracja spółki handlowej odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to najważniejszy etap tworzenia każdej spółki. Warto więc się dowiedzieć więcej o miejscu, gdzie dokonuje się tego procesu. KRS jest …