Udziały, aporty i itp.

Z prowadzeniem spółek wiąże się wiele pojęć. W tym poście trochę informacji o udziałach, aportach i podobnych rzeczach.

Utworzenie spółki z o.o. wiąże się z zgromadzeniem odpowiedniego kapitału zakładowego. W przypadku tej spółki następuje to na innych zasadach niż w spółkach osobowych. Wnoszenie wkładów na pokrycie kapitału następuje poprzez zakup udziałów. Ich posiadacze stają się wspólnikami spółki, a poprzez to otrzymują ograniczoną odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki.

Udziały na pokrycie kapitału zakładowego w spółce z o.o. mogą być wniesione w formie pieniężnej lub rzeczowej czyli w formie aportów. Aby jednak można było wnieść do spółki z o.o.  aport, potrzeba specjalnego zapisu w umowie spółki. Nie jest to problemem, gdy zakłada się spółkę w trybie tradycyjnym. Niestety gdy korzysta się z gotowego wzorca umowy, jak jest to w przypadku rejestracji online, wkłady mogą być wniesione tylko w formie pieniężnej.

Wniesienie aportów na pokrycie kapitału początkowego, można dokonać także w spółkach akcyjnych. Jednak wymaga to nabycia akcji imiennych.