Wady i zalety prowadzenia spółki cywilnej

Spółka cywilna może być założona przez co najmniej dwie osoby. Zakładając spółkę, zobowiązują się one do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Współpracę podejmują, wnosząc do spółki swoje wkłady.

Jakie są zalety prowadzenia spółki cywilnej?

Spółka cywilna uznawana jest za jedną z najprostszy sposób prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. Założenie spółki jest szybkie, a prowadzenie spraw spółki niezbyt skomplikowane. Postanowienia umowy mogą być swobodnie kształtowane. Przy założeniu nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy. Ponadto prowadząc spółkę cywilną, wspólnicy płacą podatek dochodowy indywidualnie; spółka nie płaci odrębnego podatku.

Jakie są wady prowadzenia spółki cywilnej?

Brak osobowości prawnej jest największą wadą spółki cywilnej. Nie może ona realizować w swoim imieniu żadnych czynności prawnych, np. nabywać mienia. Jedynie wspólnicy mogą to robić, są oni w takich sytuacjach podmiotami stosunku prawnego. Szeroka odpowiedzialność wspólników to kolejna wada spółki cywilnej. Za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy solidarnie, swoim majątkiem osobistym. Zakładając spółkę cywilną, należy zastanowić się nad wyborem wspólników. Działalność spółki powinna być oparta na wspólnym zaufaniu. W sytuacjach problemowych trudno mówić o szczegółowych regulacjach, według których wspólnicy mogliby dochodzić do swoich roszczeń.
wady-prowadzenia-spolki-cywilnej