Warunki przekształcenia spółek

 

Już jakiś czas temu na naszym blogu ukazał się post na temat możliwości przekształcania spółek. Tutaj można go zobaczyć ponownie. 

Przypominając krótko – przekształcenie spółek jest zmianą formy prawnej przedsiębiorstw, bez zmiany w jej tożsamości. Przeprowadzenie tego procesu jest możliwe w wielu wypadkach (np. spółki osobowej w spółkę kapitałową). Jednak w zależności od typu zmiany formy, przekształcenie spółki wymaga spełnienia innych wymogów. Oto one:przeksztalcenie-spolki

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową wymaga:

  • zgody wszystkich wspólników w przypadku spółki partnerskiej oraz spółki jawnej,
  • zgody wszystkich komplementariuszy oraz komandytariuszy lub akcjonariuszy, posiadających 2/3 sumy komandytowej lub kapitału zakładowego w przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

__________________________________________________________________________________________

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową wymaga:

  •  zgody wspólników posiadających 2/3 kapitału zakładowego w przypadku wyboru formy spółki partnerskiej lub jawnej,
  • zgody wszystkich wspólników, którzy będą komplementariuszami w przypadku spółki komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej.

__________________________________________________________________________________________

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową wymaga

  • zgody połowy wspólników większością 3/4 głosów,
  • posiadania zatwierdzonego sprawozdania finansowe za co najmniej 2 ostatnie lata obrotowe,
  • zachowania zasady, że przekształcona spółka akcyjna ma pokryty całkowity kapitał zakładowy, a kapitał spółki przekształconej nie będzie niższy niż kapitału spółki przekształcanej.

__________________________________________________________________________________________

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową wymaga tylko zgody wszystkich wspólników.