Wypłata środków ze spółki z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mamy do czynienia z oddzieleniem majątku wspólników od majątku spółki. Pod względem bezpieczeństwa to ogromna korzyść, która chroni wspólników w przypadku zadłużenia podmiotu.

Każda wypłata w spółce z o.o. musi zostać zaksięgowana.

W jaki sposób można wypłacić środki finansowe ze spółki z o.o.?
– wynagrodzenie wspólników z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego bądź umowy o dzieło,
– wynagrodzenie wspólnika w ramach pełnienia funkcji w Zarządzie spółki,
– wynagrodzenie wspólnika dotyczącego powtarzających się świadczeń niepieniężnych,
– zaliczki na poczet dywidendy.

Wspólnicy muszą pamiętać o tym, że nie mogą wypłacić pieniędzy bez odpowiedniej podstawy prawnej.