Zanim zarejestrujesz spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną…

Wraz z początkiem 2020 roku do życia weszły zmiany dotyczące spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Nowe przepisy stanowią, że każdy przedsiębiorca, który chce zarejestrować tego typu spółkę ma obowiązek:

  • dematerializacji akcji oraz
  • prowadzenia strony internetowej.

Akcje od 2020 roku nie mogą przyjmować formy papierowej, stąd obowiązek ich dematerializacji, czyli przetransformowania ich z formy papierowej na zapis w systemie teleinformatycznym.

Obowiązek posiadania strony internetowej przez spółkę akcyjną i komandytowo-akcyjną daje możliwość łatwej kontroli nad spółką, a także udogodnienie dla kontrahentów. Spółki posiadające akcje muszą założyć swoją własną witrynę oraz ujawnić jej adres w rejestrze przedsiębiorców KRS. Strona zawierać musi podstawowe informacje i dane o spółce np. wysokość kapitału zakładowego, NIP, czy numer KRS. W witrynie należy również umieszczać ogłoszenia wymagane przez prawo lub statuty dotyczące spółek, natomiast w odrębnym miejscu powinno znajdować się miejsce na komunikację z akcjonariuszami.