Zarząd sukcesyjny i przedsiębiorstwo osoby fizycznej

Końcem listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

Dzięki jej wprowadzeniu, śmierć przedsiębiorcy nie będzie jednoznaczna z likwidacją działalności, która będzie mogła być kontynuowana przez zarządcę, który musi zostać wyznaczony jeszcze przed bądź tuż po śmierci przedsiębiorcy.

Zarządca sukcesyjny to osoba, wyznaczona do czasowego prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy po jego śmierci. Co ważne, osoba ta musi wyrazić zgodę na pełnienie takiej funkcji. Zarówno powołanie, jak i zgoda na piastowanie danej funkcji musi muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Prawo do powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy wygasa 2 miesiące po stwierdzeniu jego zgonu.

Zarząd sukcesyjny trwa do podziału spadku, a więc do chwili rozstrzygnięcia przez spadkobierców o losie danego przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy spadkobiercy będą chcieli kontynuować prowadzenie firmy konieczne będzie założenie przez nich własnych działalności gospodarczych. Okres trwania zarządu sukcesyjnego nie może przekroczyć 2 lat.

Więcej informacji o jednoosobowej działalności gospodarczej znajdziesz TUTAJ.