Zawieszenie spółki cywilnej

Aby zawiesić działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej należy przede wszystkim uzyskać zgodę wszystkich wspólników. Muszą oni złożyć odpowiedni wniosek do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. O zawieszeniu należy powiadomić również Krajowy Rejestr Sądowy. Jednakże jeżeli w przeciągu kolejnych 24 miesięcy do KRS nie wpłynie wniosek dotyczący wznowienia działalności wówczas spółka zostanie z niego wykreślona.

Kolejnym warunkiem, który musi spełnić spółka, aby zawiesić swoją działalność jest brak pracowników. Jeżeli takowi są zatrudnieni wówczas zawieszenie jest niemożliwe, chyba że pracują na podstawie umów cywilnoprawnych wówczas okres zaprzestania działalności trwać może od 30 dni do maksymalnie 24 miesięcy.

Wspólnik po zawieszeniu spółki nie może wykonywać czynności w ramach których osiągałby bieżące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ma prawo jednak przyjmować należności, a także wykonywać czynności związane z działalnością spółki ale dotyczące okresu sprzed jej zawieszenia. Jego obowiązkiem jest regulacja zobowiązań powstałych przed zawieszeniem działalności.