Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

zgromadzenie-wspolnikow

Zgromadzenie wspólników w spółce z organiczną odpowiedzialnością stanowi najwyższy organ, podejmujący najważniejsze decyzje gospodarcze oraz zatwierdzający działalność pozostałych organów. Składa się z kilku, jednego lub wielu udziałowców. Aby mogli oni podejmować wspólne decyzje, muszą się spotkać i obradować. W tym właśnie celu zwołuje się zgromadzenie wspólników spółki z o.o. 

Zgromadzenie to może być zarówno zwyczajne (pod koniec okresu obrachunkowego) lub nadzwyczajne (w innych sytuacjach). Zasadą jest dokładne  i terminowe poinformowanie udziałowców o zwołaniu spotkania. Należy dokonać tego co najmniej dwa tygodnie wcześniej, informując o planowanym przebiegu spotkania, miejscu i celu. Podczas ustalania miejsca spotkania wspólników, należy wziąć po uwagę, że miejscowość powinna być ta sama, jak ta gdzie znajduje się siedziba spółki.

Zwyczaj  zebranie wspólników spółki z o.o. następuje pod koniec roku obrachunkowego w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej. Natomiast nadzwyczajne spotkanie następuje w przypadku, gdy: 

  • udziałowcy posiadający w sumie 10% udziałów, wyrażą takie żądanie, 
  • wymaga tego interes spółki, 
  • sporządzony bilans wykazał straty, powyżej sumy kapitału rezerwowego i połowy kapitału zakładowego.

Przedstawione tutaj informacje, to tylko najważniejsze, dotyczące zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o spółce z o.o., zobacz tu.